ZAKRES DZIAŁANIA

Prawo administracyjne i podatkowe

– reprezentowanie Klientów w sprawach podatkowych i administracyjnych,
– przygotowywanie pism procesowych w imieniu Klientów w ramach postępowania podatkowych,
– przygotowanie odwołań na decyzje administracyjne, jak również decyzje podatkowe i reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed organami odwoławczymi,
– przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ostateczne decyzje administracyjne i podatkowe oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed tym sądem,
– przygotowywanie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (w szczególności w sprawach podatkowych) i reprezentowanie klientów w postępowaniu przed tym sądem,
– kontrola podatkowa ostatecznych decyzji podatkowych pod kątem wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej,
– reprezentowanie Klientów w postępowaniu odszkodowawczym przeciwko urzędom podatkowym,
– opracowywanie opinii prawnych odnośnie skomplikowanych zagadnień prawnych.

Prawo cywilne

Doradzamy przedsiębiorcom w sprawach o charakterze cywilnoprawnym:
– przygotowywanie i sprawdzanie umów, które podlegają prawu polskiemu.
– uczestniczenie w negocjacjach przed zawarciem umowy, przygotowywanie postanowień umownych i listów intencyjnych,
– doradztwo prawne,
– opracowywanie opinii prawnych,
– przygotowywanie pism procesowych,
– prowadzenie postępowań ugodowych pomiędzy kontrahentami,
– odszkodowania,
– występowanie w procesie w imieniu klientów przed sądami wszystkich instancji.

i

Prawo gospodarcze

– tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, oddziałów i przedstawicielstw, przeprowadzanie zgromadzeń wspólników, zmiany i dopasowywanie umów spółek do obowiązującego prawa,
– reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym (wpisy i zmiany wpisów),
– doradztwo prawne przedsiębiorców w przygotowaniu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
– doradztwo prawne przy tworzeniu fundacji, stowarzyszeń (przygotowywanie statutu, powołanie statutowych organów).

Prawo pracy

– reprezentowanie pracodawcy i pracownika w procesie,
– tworzenie zakładowych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, takich jak: Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania, Regulamin Premiowania, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
– przygotowywanie projektów umów o pracę (także z zakazem konkurencji),
– przygotowywanie projektów wypowiedzeń i wypowiedzeń zmieniających,
– przygotowywanie uzasadnień dla udzielenia kar porządkowych,
– przygotowywanie porozumień pomiędzy pracodawcą i pracownikiem,
– opracowywanie opinii prawnych w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Windykacja należności

Dochodzenie należności dzieli się na 3 etapy:

– Postępowanie przedsądowe
Kancelaria w imieniu Klienta stara się załatwić spór ugodowo i w ten sposób doprowadzić do spłaty należności bez angażowania sądu.

– Postępowania sądowe
Radca prawny przygotowuje pozew i dokonuje wyboru trybu postępowania (sporne czy nakazowe) w zależności od dokumentów i stanu faktycznego. Reprezentowanie Klientów obejmuje także obecność podczas rozpraw.

– Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające
W przypadku, gdy Klient sobie tego życzy Kancelaria przeprowadza postępowanie zabezpieczające, aby zapewnić realizację orzeczenia, które kończy spór prawny.
Po zaopatrzeniu tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności i w przypadku, gdy z własnej woli dłużnik nie płaci, Kancelaria wszczyna postępowanie egzekucyjne.

Ta witryna używa plików cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookies, można znaleźć na stronie Więcej informacji

Ustawienie ciasteczek dla tej strony jest na "Zezwalaj" tak aby zapewnić najlepszą jakość usługi świadczoną przez stronę. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony bez zmiany ustawień "Ciasteczek" lub wybierzesz przycisk "Akceptuję", wyrażasz tym samym zgodę na użycie ciasteczek dla Twojego urządzenia.

Zamknij