Get Adobe Flash player
Partnerzy

Radca Prawny Sławomir Majka
Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1988 2003 pracował w polskich organach podatkowych, w których w latach 2001 – 2003 pełnił funkcję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy, będąc najmłodszym urzędnikiem piastującym tę funkcję w Polsce. W 2001 roku nabył uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. W latach 2003 – 2013 pełnił funkcję Skarbnika Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.Obecnie (począwszy od 2013 r.) pełni funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. (IX i X Kadencji). Członek Krajowej Rady Radców Prawnych.

Specjalizacja:
Prawo administracyjne i podatkowe (podatek od towarów i usług, podatki dochodowe, podatki majątkowe i pozostałe), postępowania podatkowe, postępowania administracyjne, egzekucja administracyjna, reprezentacja procesowa w sprawach administracyjnych, prawo celne. Postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach administracyjnych oraz podatkowych.

Radca prawny Joanna Tanert
Ukończyła studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski VIADRINA we Frankfurcie n. Odrą. W 2001 roku nabyła uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Od 2013 roku Członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu. Członek Zespołu Ekspertów UNDP ds. rynku pracy działającego w ramach projektu „Rodzic-Pracownik”.

Specjalizacja:
Prawo pracy (łącznie z prawem związków zawodowych), prawo cywilne (przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, odszkodowania), prawo spółek (zakładanie i rejestracja spółek, zmiany kapitałowe, przekształcenia), służba zdrowia (obsługa publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej), zamówienia publiczne, postępowania sądowe w sprawach cywilnych.

Języki obce:
Niemiecki biegle.